Satyarth Prakash, Sannyasi, Mulshankar Karasandas Tiwari