India Stamp 1998, Bhai Kanhaiya Sahib, Sevapanthi, Sewa panthi, Sikh