India Stamp Miniature Sheet 2017, Krishan Chander, Bhisham Sahni, Shrilal Shukla, Kuvempu, Balwant Gargi