Kota Shivaram Karanth, Yakshagana, Kannada, Mookajjiya Kanasugalu,