Sant Kavi Sundardas, disciple of Dadu Dayal, Dausa, Jaipur State, Rajasthan