Bharatiya Jana Sangh, BJS, Bharatiya Janata Party (BJP)