Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, South India, Mahatma Gandhi